TAXE ȘI IMPOZITE

Anul 2024

Taxe și impozite anul 2024

Anexa 1 – Valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile stabilite în sume fixe

Anexele 2 – 8 – Procedura de acordare a facilităților fiscale, taxe și tarife aprobate.

Anul 2023

Taxe și impozite anul 2023

Anexa 1 – Valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile stabilite în sume fixe

Anexele 2 – 8 – Procedura de acordare a facilităților fiscale, taxe și tarife aprobate.

Anul 2022

Propuneri taxe și impozite anul 2022

Anexa 1

Anexele 2 – 8