Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară de lucru pentru ziua de 27.01.2021  ora 12,00 la sediul Primariei  comunei Măgireşti

DISPOZITIA DE CONVOCARE