Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară de lucru pentru ziua de 01.03.2021, ora 13.00 la sediul Primariei  comunei Măgireşti.

 

DISPOZITIA DE CONVOCARE