jud. Bacău

ROMANIA
JUDETUL BACAU
U.A.T. MAGIRESTI Data publicaţiei 14.04.2016
STARE CIVILA Data căsătoriei 23. 04. 2016
Tel/fax 0234-355.200
Nr. 5096 din 14.04.2016

PUBLICAŢIE
DE CĂSĂTORIE

Astazi 14 aprilie 2016 a fost inregistrata declaratia de căsătorie a domnului MOCONDOI FLORIN –RAZVAN in vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în localitate com.MĂGIREŞTI, sat Valea-Arinilor, jud.BACĂU şi a domnişoarei STOIAN FLORINA in vârstă de 32 ani, cu domiciliul in sat Palanca, com Palanca, jud. Bacău.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la căsătorie, dacă are cunoştinţa de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei .

Ofiter de stare civilă
ULEA MIHAELA

One Response to Publicatie de casatorie