PROCEDURI DOCUMENTE

TAXE ȘI IMPOZITE

Eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice

Înregistrarea mijloacelor de transport în evidențele fiscale, în vederea stabilirii impozitului pe mijloacele de transport

Impunerea clădirilor nou construite sau dobandite la Persoane Fizice

Impunerea clădirilor nou construite sau dobandite la Persoane Juridice

Restituirea sumelor achitate în plus

URBANISM

Eliberare autorizatie de construire/desfiintare

Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism