PROIECTE DE INVESTIȚII

COMUNA MĂGIREȘTI

Primăria și Consiliul Local al comunei Măgirești au în derulare diverse proiecte de investiții finanțate de diverse instituții și de la bugetul local.

Cele mai importante proiecte, aflate în diferite stadii de realizare, precum și propunerile de proiecte pentru anul 2022 sunt:

Nr. CrtDenumire proiect de investiţiiObiectiv/eFinanţatorStadiu
1REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN SECTORUL TRANSPORTURI PRIN
ÎNFIINŢAREA STAŢIILOR DE REÎNCARCARE A VEHICULELOR ELECTRICE ÎN COMUNA MĂGIREŞTI
1. Staţie încărcare autovehicule electrice la sediul Primăriei Măgirești
2. Stație încărcare autovehicule electrice la Școala Gimnazială Măgirești Corp A.
3. Staţie încărcare autovehicule electrice la Parcarea Cimitir Valea Arinilor
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUevaluare
2EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI A ŞCOLII GIMNAZIALE MĂGIREŞTI, COMUNA MĂGIREŞTI, JUD BACĂUEficientizare energetică Școala Gimnazială Măgirești Corp A.ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUevaluare
3RESTAURARE MONUMENT ISTORIC BISERICA SF. GHEORGHE SAT. ŞESURI,
COM. MĂGIREŞTI, JUD. BACĂU, COD BC-II-Mb-00903
Restaurare
Solicitarea de finanțare.
Se află pe lista sinteză.
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIevaluare
4DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREŞTI, ARDEOANI, SCORŢENI, JUDEŢUL BACĂUÎnființare rețea de distribuție gazeMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Programul ,,Anghel Saligny”.
evaluare
5MODERNIZARE DRUMURI CALAMITATE ÎN URMA INUNDAŢIILOR DIN LUNA AUGUST 2021, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare
Măgirești, Str. Toma Magir
Prăjești, Str. Răzeșilor
Stănești, Str. Principală
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIevaluare
6MODERNIZARE ŞI REABILITARE DRUMURI ÎN COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare
Str. Nicu Enea, sat Valea Arinilor L = 1.510,00 m;
Str. Prof. Parascan Constantin (DC181), sat Prăjești L = 879,00 m,
Str. Bisericii, sat Prăjești L = 411,00 m
Str. dr. Remus Lăcătuşu, sat Măgirești L = 150,00 m
Str. Cojan Ion, sat Măgirești L = 455,50 m
Str. Episcop Ioachim Mareș (DJ117A) L = 1 650,00 m
Str. Morilor, sat Șesuri L = 128,00 m
Str. Principală (DC179), sat Șesuri L = 918,00 m
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Programul ,,Anghel Saligny”.
evaluare
7DIGITALIZARE ACTIVITATE PRIMĂRIA MAGIRESTI – MODERNIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO COMUNA MĂGIREŞTI Proiect depus spre finanțare PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂevaluare
8ACHIZIȚIE MICROBUZE ELECTRICE PENTRU TRANSPORTUL ȘCOLAR ÎN COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEȚUL BACĂUSolicitare depusă spre finanțareINSPECTORATUL JUDEȚEAN ȘCOLAR BACĂUevaluare
9MODERNIZARE STRĂZI ŞI CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL VALEA ARINILOR, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare
Sat Măgirești.
Strada Dingani L=425,45 m
Strada Dr. Cojocaru Claudia L=181,28 m
Strada Prof. Şnaider Nicolae 1298,90 m
Sat Valea Arinilor.
Strada Stângacilor, L = 309,57 m
Strada Eneştilor, L = 253,89 m
Strada Răzăşilor, L = 605,01 m
Strada Nicu Enea - Lat-1 L = 66,87 m
Strada Nicu Enea - Lat-2, L = 81,60 m
Strada Nicu Enea - Lat-3, L = 246,43 m
Sat Prăjești.
Strada Prof. Constantin Parascan - Lat-1, L = 105,01 m
Strada Gazărilor - Lat-1, L = 136,31 m
Strada Găzarilor - Lat-2, L = 364,33 m
Sat Șesuri.
Strada Gen. Străjescu Eugen L = 591,94 m
Sat Stănești.
Strada Hultoane, L = 763,97 m
Strada Prof. Banaşu Eugen, L = 241,95 m
Strada Bisericii, L = 138,63 m
Strada Rădiilor, L = 237,54 m;
Construire pod peste Pârâul Valea Arinilor
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEIfinalizat
10MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare
Sat Măgirești
str. Remus Lăcătuşu, L - 675,22 m
str. Dr. ing. Guţu Iulian, L = 196,69 m
Sat Stănești
str. Bisericii, L = 187,83 m
Sat Șesuri
str. Bisericii, L = 569,50 m
str. Principală, L - 595,45 m
str. Morilor, L = 570,36 m
Lungime totală străzi = 2 795,05 m.
Construire pod din beton armat peste râul Tazlăul Sărat în satul Şesuri Lungimea suprastructurii podului i Ls = 114,30 m, formată din 5 deschideri: 2 deschideri de 21,075 m fiecare situate pe margini și 3 deschideri centrale de 24,05 m fiecare
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂfinalizat
11MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare
Sat Măgirești
Str. Remus Lăcătușu L=620 m
Str. Cojocarul Claudia L=165 m
Sat Valea Arinilor
Str. Răzeșilor L=250 m
Sat Prăjești
Drum vicinal pozitia 11 și poziția 60 Str. Remus Lăcătușu și Str. Marian Toader L=1405 m
Sat Șesuri.
Str. Morilor. L=1000 m
finalizat
12CONSTRUIRE SALĂ SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI PROIECT TIP ÎN SATUL ŞESURI, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUStrada General Străjescu Eugen sat. Șesuri, Comuna Măgirești.
Urmează recepția obiectivului
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIimplementare
13ACHIZIŢIE DE TABLETE ŞCOLARE ŞI ALTE ECHIPAMENTE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE ON¬LINE ÎN COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂU172 Tablete
21 Laptopuri
9 Table interactive cu camera WEB
9 Routere
COMPETITIVITATE
Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate
implementare
14MODERNIZARE STRADĂ PRINCIPALĂ SAT STĂNEŞTI, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare str. Principală Stănești BUGET LOCALimplementare
15CONSOLIDARE, REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM SĂTESC ŞI MAL ÎN COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare și îndiguire.
A fost emis Ordinul de începere Proiectare și execuție. Strada și pârâu Dingani
COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIimplementare
16REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRADA PĂDURII ŞI STRADA ŞERBA DIN SATUL STĂNESTI, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAsfaltare str. Şerba și Pădurii, sat. StăneștiCOMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIimplementare
17MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN COMUNA MĂGIREŞTI JUDEŢUL BACĂUAsfaltare
Satul Măgirești
Strada Cojocaru Claudia L=201,00m
Strada Episcop Ioachim Mareș L=243,00m
Satul Valea Arinilor
Strada Nicu Enea L=137,00m
Strada Țărnii L=231,00m
Strada Răzeșilor L=51,00m
Strada Bisericii L=177,00m
Strada Nicu Enea L=133,00m
Satul Prăjești
Strada Bradului L=163,00m
Satul Șesuri
Strada Morilor L=163,00m
Lungime totală străzi = 1500,00m
BUGET LOCALimplementare
18ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZVOLTARE, TEHNIC, ADMINISTRATIV, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂUAchiziție sărăriță, mașină de trasat marcaje rutiere, cositoare, mașină de colmatat rosturi în asfaltAFIR IAŞIimplementare
19EXTINDEREA REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE A APEI ŞI A REŢELELOR DE CANALIZARE ÎN BÂRSĂNEŞTI, MĂGIREŞTI ŞI ZEMEŞCompania Regionala de Apă Bacăureluare licitație

PROIECTE ÎN DERULARE

Modernizare străzi rurale

Modernizare proiect PNDL 2

Restaurare monument istoric

PROIECTE FINALIZATE

Sala de sport din Șesuri

Achiziții echipamente școlare

Curățăm România