Informare privind gripa aviară
- campania 2023 -

 • În vederea prevenirii apariției influenței aviare se impun aplicarea următoarelor măsuri la nivelul gospodăriilor populației, după cum urmează:
 • – se interzice orice contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele, utilizându-se garduri sau plase. Astfel, este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
 • – se recomandă separarea în cadrul gospodăriei a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
 • se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
 • – se interzice adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
 • – se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploataţiei);
 • – se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
 • – se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecţii prin folosirea unei încălţăminte diferită în spaţiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecţia încălţămintei;
 • – se interzice regruparea păsărilor domestice și a altor păsări ținute  în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;
 • achizițiile de pui se recomandă să fie efectuate din locuri special amenajate în acest scop, care sunt înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
 • toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la păsările din orice specie sau la mamifere din curtea proprie, sau din alte locuri publice, vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit de la nivelul fiecărei comune sau la DSVSA Bacău, telefon 0234 4586233, fax 0234 5866372, e-mail office-bacau@ansvsa.ro.

Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în Hotărârea 1214/2099 persoanele fizice și juridice proprietare de animale în următoarele situaţii:

a) dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică;

b) nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate în exploataţiile aprobate sanitar-veterinar;

c) au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator;

d) au introdus animale noi fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege;

e) au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli;

f) se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare.