Referitor la proiectul de extindere apă si canal:

Hotărârile de Consiliu Local s-au avizat favorabil pentru:

  • Studiul de Fezabilitate ”Proiectul regional de  dezvoltare a  infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 – 2020”,  privind   aprobarea   listei   de   investiții   prioritare,   a   valorilor investițiilor aferente UAT   Comuna   Măgireşti   și  a   participării   Consiliului   Local Măgireşti  la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020.
  • Aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor   Analizei   Cost-Beneficiu   pentru  ”Proiectul   regional   de   dezvoltare   a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020”.
  • Mandatarea reprezentantului Comunei Măgireşti să voteze în Adunarea Generală a Asociației   de   Dezvoltare   Intercomunitară   Bacău,   aprobarea   Planului   anual   de evoluție a tarifelor, punerea la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”.

Referitor la construirea terenurilor de sport de la Şcoala Măgireşti și Şcoala Valea Arinilor:

Cu ajutorul Guvernului Liberal și resurselor proprii am alocat sume necesare construirii celor 2 terenuri. Întrucât școala Valea Arinilor este închisă, am decis ca primul să fie construit terenul de la Școala Măgireşti,urmând ca la începutul anului viitor, imediat ce temperaturile ne permit, să-l construim și pe cel din satul Valea Arinilor, unde în anul 2008 trebuia să se înceapă Construirea bazei sportive. Odată cu căderea Guvernului Liberal la sfârșitul anului 2008 guvernele neprietenoase măgirestenilor au anulat finanțarea acestei investiții;


Referitor la rezolvarea problemelor legate de îmbunătățirea calității traficului pe drumurile înguste:

S-au achiziționat plăcuţe carosabile care se vor amplasa pe rigole astfel încât lățimea drumului să crească;


Referitor la construirea sălii de sport:

În anul 2016 a fost depus proiect de construire sala de sport la Școală Măgireşti la Compania Națională de Investiții, proiect peste care în ciuda eforturilor deosebite de a caută finanțare s-a depus praful până când a intrat la guvernare PNL, moment în care proiectul nostru a intrat în analiză.

Specialiștii finanțatorului au solicitat o serie de cerințe imposibil de îndeplinit: consolidări de maluri cu ziduri de sprijin, accese auto pe mai multe laturi ale sălii și suprafețe libere mai generoase. Aceste cerințe nu se puteau îndeplini pe acest amplasament și am fost nevoiți să căutăm altul. Am încercat să cumpărăm dar nu s-a găsit teren  potrivit în vecinătatea școlii. Singura variantă a fost punerea la dispoziţia finanțatorului terenul de la Șesuri.

Sala de sport, str. General Strajescu, sat Şesuri , com. Măgireşti este acum în achiziție la Compania Națională de Investiții iar în zona târgului se creionează noul teren de fotbal;


Referitor la proiectul „Dezvoltare reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale in com. Magiresti, Ardeoani si Scorteni” se lucrează asiduu la proiect astfel încât să fie depus în termen (sfarsitul anului 2020);


Referitor la proiectul” Modernizare străzi rurale în com. Măgiresti, Jud. Bacău”:

Se lucrează la documentația pentru obținerea avizelor;


Referitor la îmbunătățirea parametrilor alimentării cu apă a locuitorilor de pe str. Remus Lăcătuşu:

S-a făcut o modificare a rețelei pentru creșterea presiunii. Această modificare este provizorie iar dacă toți consumatorii sunt mulțumiți de parametrii furnizării apei, abia atunci ea va rămâne definitivă;


Referitor la îmbunătățirea furnizării de servicii de internet și telefonie:

Se lucrează la înlocuirea rețelei clasice cu fibră optică;


Referitor la salubrizarea comunei:

Zilnic se ecologizeaza domeniul public iar la sfârșitul lunii se colectează deșeurile reciclabile;


Referitor la reamenajarea spațiului Grădiniței Valea Arinilor și transformarea în Sala de Expoziții ,,Nicu Enea”:

S-au terminat reparațiile exterioare și odată cu venirea frigului se va lucra la interior;


Referitor la Căminul de îngrijire Bătrâni:

Întrucât soluția oferită de Instanța de judecată pentru recuperarea garanției de bună execuție este de durata am decis repararea tencuielii în această toamna și recuperarea contravalorii după terminarea insolvenței firmei constructoare;


Referitor la decolmatarea pârâului Ruja, proprietar Sistemul de Gospodarire a Apelor Siret:

Cu ajutorul d-lui director al SGA Bacău ni s-a trimis utilaj care a decolmatat o prima parte a pârâului pana la epuizarea stocului de carburant, urmând ca în perioada următoare să se continue decolmatarea.


Referitor la proiectele:

„Consolidare, reabilitare si modernizare drum sătesc si mal pârâu Dingani” şi „Reabilitare si modernizare str. Pădurii si str. Şerba din sat Stăneşti” se afla pe lista sinteza la Compania Națională de Investiții.


Proiectul de achiziție de tablete şcolare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line in com. Măgireşti, jud Bacău, prin Programul Operaţional Competitivitate, este depus si se afla in evaluare. Valoarea proiectului este de 397 341,28 lei.


Primar,
Ing. Câdă Ionică