Indicatori economici

BUGETUL GENERAL 2022 CU ESTIMARI PENTRU 2023, 2024 SI 2025

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII AN 2022

 

INDICATORI TRIMESTRUL III. 2021

INDICATORI TRIMESTRUL II. 2021

INDICATORI TRIMESTRUL I. 2021

PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2021

CONSILIUL JUDETEAN BACAU – Repartizare sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale pentru anul 2021 si sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2021 (6% din impozitul pe venit).

 

PROIECT – BUGET SCOALA GIMANZIALA 2021

PROIECT – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 CU FINANTARE INTEGRALA SAU PARTIALA DIN BUGETUL LOCAL

   

Adresa ANAF repartizare TVA cheltuieli prevazute la Art. 104 alin. 2, lir b) – d) din Legea educatiei nationale pentru buget an 2021 si estimari 2022 – 2024

Adresa ANAF repartizare sume pentru buget an 2021 si estimari 2022 – 2024

  Indicatori semetru IV 2020   Indicatori semestrul 3 an 2020  
VENITURI
CODDENUMIREPROPUSREALIZATPROCENT
I1vGradul de realizare a veniturilor9.825.900,007.930.659,4980,71%
I2vGradul de realizare a veniturilor proprii2.173.900,002.178.883,80100,23%
I3vGradul de finantare din veniturilor proprii7.930.659,492.178.883,8027,47%
I4vGradul de autofinantare7.930.659,491.451.312,1618,30%
I8vGradul de autonomie decizionala7.930.659,494.140.883,8052,21%
I9avCoeficientul de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)542.070,75449.877,1082,99%
I9bvEstimatul anual din venituri fiscale528.812,32438.873,6282,99%
CHELTUIELI
CODDENUMIREPROPUSREALIZATPROCENT
I2cPonderea sectiunii de functionare5.973.948,693.348.259,6856,05%
I3cPonderea sectiunii de dezvoltare5.973.948,692.625.689,0143,95%
I5cExcedent / deficit – sectiune functionare1.400.524,64
I6cExcedent / deficit – sectiune dezvoltare556.186,16
    [pvcp_1]