jud. Bacău

Primăria Măgireşti

SC COMPANIA   REGIONALA DE APA BACAU SA, titular  al proiectului   “Proiectul   Regjonal de Dezvoltare  a Infrastructurii   de  Apa    Apa   Uzata in judetul   Bacau, in perioada  2014-2020 anunta  publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei de incadrare de catre APM Bacau: ca este necesara evaluarea impactului asupra mediului si necesita evaluarea adecvata si nu este necesara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  si  de  evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, din municipiul Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri,  intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de intemet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continututul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacau, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

  NUMELE SI PRENUMELE Functia
1 Câdă Ionică Primar
2 Ciobanu Costel Viceprimar
3 Bucurel Iulia- Mihaela Secretar
4 Mareş Elena Marinela Cons. Sup. Asitenţă Socială
5 Ionescu Regica Cons. Sup Fond Funciar
6 Avrămescu Elena Cons. Sup. Asistenţă Socială
7 Chiper -Zaharia Lucian Cons. Sup. Urbanism
8 Ghineţ Nicolaie Şef birou Financiar- Contabilitate
9 Nistoreanu Robert -Marcel Cons. Sup. Achiziţii Publice
10 Avasiloaie Vasile Cons. Principal.Impozite şi taxe
11 Lungu Mihaela Auditor principal
12 Dinică Carmen Mihaela Cons.Registru Agricol
13 Avasiloaie Nadia Bibliotecar
14 Ulea Mihaela Cons. Stare Civilă
15 Cîdă Liviu-Cătălin Administrator-Cămin Îngrijire Bătrâni
16  Cîdă Constantin-Liviu  Șef S.V.S.U.
17 Munteanu Neculai Cond. Auto
18 Gherasimescu Costică Muncitor
19 Enea Neculai Muncitor
20 Gherasimescu Tudorel Electrician
21  Bârgăuanu Nelu  Muncitor
22 Ciobanu Dorina Magaziner-Cămin Îngrijire Bătrâni
23 Bârgăoanu Cătălina Îngrijitor-Cămin Îngrijire Bătrâni
24 Guţui-Maftei Carmen-Maria Bucătar-Cămin Îngrijire Bătrâni
25 Leahu Daniela-Iuliana Asistent-Cămin Îngrijire Bătrâni
26 Ardeleanu Elena Îngrijitor-Cămin Îngrijire Bătrâni
27 Huian Daniela Bucătar-Cămin Îngrijire Bătrâni
28 Munteanu Loredana Îngrijitor-Cămin Îngrijire Bătrâni
29 Călin Maria Îngrijitor-Cămin Îngrijire Bătrâni