ANUNȚ

potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

1.               Proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate” la sediul Primăriei comunei Măgirești, str. Ep Ioachim Mareș, nr. 121 în baza unor  formulare de înscriere puse la dispoziția  cetățenilor de către UAT Măgirești.

 2.               În cazul celor care au o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

alte informați:

 ·                         Instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare

·                          Bazinele etanș vidanjabile sau a sistemelor de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate, doar cu respectarea indicațiilor tehnice de montare și utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalației.

 Proprietarii sistemelor de tip bazine vidanjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate  au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, și raportarea acestora către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.

Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare.  Firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a  nămolului de epurare conformă din punct de vedere al protecției mediului.

În vederea asigurării unei evidențe corespunzătoare a volumelor și locațiilor de colectare, respectiv a volumelor și locațiilor de descărcare a apelor uzate, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare va dota vidanjele cu instalații de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare și localizare GPS.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea de către persoanele fizice și juridice sa nu se înregistrează în Registrul de la Primărie. 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, refuzul de a pune la dispoziție documentele prevăzute de la analizele apelor uzate.   

Anunt