jud. Bacău

SC COMPANIA   REGIONALA DE APA BACAU SA, titular  al proiectului   “Proiectul   Regjonal de Dezvoltare  a Infrastructurii   de  Apa    Apa   Uzata in judetul   Bacau, in perioada  2014-2020 anunta  publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei de incadrare de catre APM Bacau: ca este necesara evaluarea impactului asupra mediului si necesita evaluarea adecvata si nu este necesara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  si  de  evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, din municipiul Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri,  intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de intemet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continututul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacau, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.