Anunț privind modificările aduse Legii nr. 165/2013, prin Legea nr. 284 din 20 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 956 din 23 octombrie 2023

 

Vă informăm că în Monitorul Oficial nr.9 56 din data de 23 octombrie 2023, a fost publicată Legea nr. 284 din 20 octombrie 2023 ”pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist în România”.

Legea aduce completări dispozițiilor care reglementează măsurile de urgentare a soluționării cererilor de retrocedare.

Potrivit noii legi, cererile formulate de persoane în favoarea cărora instanțele judecătorești s-au pronunțat, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, asupra existenței și întinderii dreptului, precum și asupra calității de persoană îndreptățită se soluționează cu prioritate.

De asemenea, se menționează că vor fi soluționate cu prioritate dosarele în care beneficiarii sunt persoane care dețin certificate de încadrare în grad de handicap grav sau au calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate.

Conform  acestei legi, cererile se depun în termen de 6 luni de la data intrării sale în vigoare, și anume până în data de 26 aprilie 2024.