Anunț de participare

Comuna Măgirești invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiille și fundațiile constituite conform Legii, cu sediul/domiciliul/filiala în Comuna Măgirești, județul Bacău care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă.

Anunț