ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC CRAB SA RL, titular al proiectului “Lucrări pentru punerea în siguranță a conductei de aducțiune apă brută, tronson Valea Uzului – Grigoreni, județul Bacău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bacău, din Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Anunt