PROIECTE DE INVESTIȚII

COMUNA MĂGIREȘTI

Primăria și Consiliul Local al comunei Măgirești au în derulare diverse proiecte de investiții finanțate de diverse instituții și de la bugetul local.

Cele mai importante proiecte, aflate în diferite stadii de realizare, precum și propunerile de proiecte pentru anul 2023 sunt:

Nr. Crt.OBIECTIVFINANȚATORSTADIU
1REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN SECTORUL TRANSPORTURI PRIN ÎNFIINŢAREA STAŢIILOR DE REÎNCĂRCARE A VEHICULELOR ELECTRICE ÎN COMUNA MĂGIREȘTIADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIUEvaluare cerere de finantare
1. Staţie încărcare autovehicule electrice la sediul Primăriei Măgirești
2. Stație încărcare autovehicule electrice la Școala Gimnazială Măgirești Corp A.
3. Staţie încărcare autovehicule electrice la Parcarea Cimitir Valea Arinilor
2EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI A ŞCOLII GIMNAZIALE MĂGIREŞTI, COMUNA MĂGIREŞTI, JUD BACĂUADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIUEvaluare cerere de finantare
-Eficientizare energetică Școala Gimnazială Măgirești Corp A.
3RESTAURARE MONUMENT ISTORIC BISERICA SF. GHEORGHE SAT. ȘESURI, COM. MĂGIREȘTI, JUD. BACĂU, COD BC-II-Mb-00903COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIEvaluare cerere de finantare
4DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE MĂGIREŞTI, ARDEOANI, SCORŢENI, JUDEŢUL BACĂUMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI DEZVOLTĂRIIEvaluare cerere de finantare
-Înființare rețea de distribuție gaze
5MODERNIZARE DRUMURI CALAMITATE ÎN URMA INUNDAŢIILOR DIN LUNA AUGUST 2021, COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEŢUL BACĂUCOMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIEvaluare cerere de finantare
Asfaltare: Măgirești, Str. Toma Magir, Prăjești, Str. Răzeșilor, Stănești, Str. Principală
6MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI ÎN COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEŢUL BACĂUMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI DEZVOLTĂRII
Program finanțare ,,ANGHEL SALYGNI”
Contract semnat 16.02.2023
Documentația se referă la modernizarea de drumuri/străzi balastate și reabilitarea de drumuri/străzi a căror îmbrăcăminte asfaltică are o vechime de peste 12 ani. Aceste străzi sunt localizate astfel:
Satul Valea-Arinilor:
Str. Nicu Enea, L = 1 510,00 m, lc = 4,00 m.
Se desfășoară pe traseul drumului comunal DCI 180, între km. 0+000(margine carosabil pe DC 181) și km. 1+510;
Pe acest drum se propun lucrări de reabilitare a îmbrăcăminții asfaltice existente, refacere/construire șanțuri.
Lungime totală străzi în satul Valea-Arinilor, L = 1 510,00 m.
Satul Prăjesti:
Str. Prof. Parascan Constantin (DC181), L = 879,00 m, lc = 4,00 m și 5,00 m.
Se desfășoară pe traseul drumului comunal DCI 181, de la km. 0+490 până la km. 1 +369(limită str. Bisericii).
Pe acest drum se propun lucrări de reabilitare a îmbrăcăminții asfaltice existente, refacere/construire șanțuri.
Str. Bisericii, L = 411,00 m, lc = 4,00 m. Se desfășoară pe traseul drumului comunal DCI 181, de la km. 1+369(sfârșit str. Prof.Constantin Parascan) până la km. 1+780.
Pe acest drum se propun lucrări de reabilitare a îmbrăcăminții asfaltice existente, refacere/construire șanțuri.
Lungime totală străzi în satul Prăjești, L = 879,00 + 411,00 = 1 290,00 m.
Satul Măgiresti:
Str. dr. Remus Lăcătușu, L = 150,00 m, lc 4,00 m. Se desfășoară pe traseul situate între km. 0+000 și km. 0+150.
Pe acest drum se propun lucrări de reabilitare a îmbrăcăminții asfaltice existente, refacere/construire șanțuri.
Str. Cojan Ion, L = 455,50 m, lc = 4,00 m.
Se desfășoară pe traseul situate între km. 0+000 (margine carosabil pe str. Remus Lăcătușu) și km. 0+455,50 (margine carosabil pe str. Dingani).
Pe acest drum se propun lucrări de reabilitare a îmbrăcăminții asfaltice existente, refacere/construire șanțuri.
Str. Episcop Ioachim Mareș (DJ117A), L 1 650,00 m, lc = 6,00/5,50m.
Se desfășoară pe traseul drumului județean DJ 1 17A situate între km. 0+020 (la 20 m de marginea carosabilului pe DN 2G) și km. I + 670 , din care:
- de la km. 0 + 020 la km. I + 200, L = 1 180,00 m se vor executa lucrări de refacere/construire șanțuri și intrări în curți și de la km. I + 200 la km. I + 670, L 470,00 m se propun lucrări de reabilitare a îmbrăcăminții asfaltice existente, refacere/construire șanțuri.
Lungime totală străzi în satul Măgirești, L = 150,00 + 455,50 + 1 650,00 = 2 255,50 m.
Satul Sesuri:
Str. Morilor, L = 128,00 m, lc = 2,75m. Se desfățoară pe traseul situat între km.
0+625 — 0+753. Se propun lucrări de modernizare a îmbrăcăminții din ballast existente.
Str. Principală (DC 179), L = 918,00 m, lc = 5,50 m. Se desfășoară pe traseul drumului communal DC 179 între km. 0+020 (la 20 m de marginea carosabilului pe DN 2G) și km. 0+938.
Pe acest drum se propun lucrări de reabilitare a îmbrăcăminți asfaltice existente, refacere/construire șanțuri.
Lungime totală străzi în satul Șesuri,
L 128,00 + 918,00 = 1 046,00 m.
Lungime totală străzi, 8 bucăti = 1 510,00 + 1 290,00 + 2 255,50 + 1 046,00 = 6101,50 m.
7DIGITALIZARE ACTIVITATE PRIMĂRIA MĂGIREȘTIPNRR/2022/C10, Runda 1 aferent Componentei C10 Fondul Local – I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TICContract semnat 
16.02.2023
PNRR
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
Sistem informatic pentru digitalizarea activității primăriei – Smart Village
Achiziție echipamente IT&C/Hardware
Sistem de monitorizare și siguranța spațiului public.
8ACHIZIȚIE MICROBUZE ELECTRICE PENTRU TRANSPORTUL ȘCOLAR ÎN COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEȚUL BACĂUINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEANCerere depusa spre finanțare
9MODERNIZARE STRĂZI ȘI CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL VALEA ARINILOR, COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEȚUL BACĂUMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI DEZVOLTĂRIIFINALIZAT
Asfaltare
Sat Măgirești.
Strada Dingani L=425,45 m
Strada Dr. Cojocaru Claudia L=181,28 m
Strada Prof. Şnaider Nicolae 1298,90 m
Sat Valea Arinilor.
Strada Stângacilor, L = 309,57 m
Strada Eneştilor, L = 253,89 m
Strada Răzăşilor, L = 605,01 m
Strada Nicu Enea - Lat-1 L = 66,87 m
Strada Nicu Enea - Lat-2, L = 81,60 m
Strada Nicu Enea - Lat-3, L = 246,43 m
Sat Prăjești.
Strada Prof. Constantin Parascan - Lat-1, L = 105,01 m
Strada Gazărilor - Lat-1, L = 136,31 m
Strada Găzarilor - Lat-2, L = 364,33 m
Sat Șesuri: Strada Gen. Străjescu Eugen L = 591,94 m
Sat Stănești.
Strada Hultoane, L = 763,97 m
Strada Prof. Banaşu Eugen, L = 241,95 m
Strada Bisericii, L = 138,63 m
Strada Rădiilor, L = 237,54 m;
Construire pod peste Pârâul Valea Arinilor
10MODERNIZARE INFRASCTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEȚUL BACĂUPROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂFINALIZAT
Asfaltare
Sat Măgirești
str. Remus Lăcătuşu, L - 675,22 m
str. Dr. ing. Guţu Iulian, L = 196,69 m
Sat Stănești: str. Bisericii, L = 187,83 m
Sat Șesuri
str. Bisericii, L = 569,50 m
str. Principală, L - 595,45 m.
Asfaltare:
Sat Măgirești
Str. Remus Lăcătușu L=620 m
Str. Cojocarul Claudia L=165 m
Sat Valea Arinilor: Str. Răzeșilor L=250 m
Sat Prăjești: Drum vicinal pozitia 11 și poziția 60 Str. Remus Lăcătușu și Str. Marian Toader L=1405 m
Sat Șesuri: Str. Morilor. L=1000 m
Lungime totală străzi = 2 795,05 m.
Construire pod din beton armat peste râul Tazlăul Sărat în satul Şesuri Lungimea suprastructurii podului i Ls = 114,30 m, formată din 5 deschideri: 2 deschideri de 21,075 m fiecare situate pe margini și 3 deschideri centrale de 24,05 m fiecare
11MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MĂGIREȘTIMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI DEZVOLTĂRIIFINALIZAT
Asfaltare
Sat Măgirești
Str. Remus Lăcătușu L=620 m
Str. Cojocarul Claudia L=165 m
Sat Valea Arinilor
Str. Răzeșilor L=250 m
Sat Prăjești
Drum vicinal pozitia 11 și poziția 60 Str. Remus Lăcătușu și Str. Marian Toader L=1405 m
Sat Șesuri.
Str. Morilor. L=1000 m
12DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXEPNRRCerere în curs de depunere spre finanțare
13ACHIZIŢIE DE TABLETE ŞCOLARE SI ALTE ECHIPAMENTE NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE ON­LINE ÎN COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEŢUL BACĂUPROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
Axa Prioritara 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)
FINALIZATPNRR
Obiectivele îndeplinite sunt:
-      Achizitia de echipamente mobile IT cu abonament la internet 24 luni pentru un numar de 172 elevi din învaþamântulpreuniversitar de stat din COMUNA MAGIRESTI, judeþul Bacau, in vederea participarii la cursuri on-line.
-      Achizitia de echipamente mobile IT pentru 21 profesori din învaþamântul preuniversitar de stat din comuna Magiresti, judeþul Bacau pentru putea participa la cursuri on-line.
Dotarea a 9 clase din Scoala Gimnaziala Magiresti comuna Magiresti, judeþul Bacau cu echipamente/dispozitive IT pentru a putea participa la cursuri on-line
-      Sprijinirea a 193 utilizatori de servicii si aplicaþii digitale din comuna Magiresti, judeþul Bacau care utilizeaza instrumenteOER in vederea asigurarii sustenabilitatii sistemului de educatie al regiunii vizate de proiect
14„CONSTRUIRE SALA SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI PROIECT TIP IN SATUL SESURI, COMUNA MAGIRESTI, JUDEŢUL BACAU"COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIRecepționată
FINALIZAT
15PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACĂU CRABRELUARE LICITAȚIE PNRR
(EXTINDEREA REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE A APEI ŞI A REŢELELOR DE CANALIZARE ÎN BÂRSĂNEŞTI, MĂGIREŞTI ŞI ZEMEŞ)
16MODERNIZARE STRADA PRINCIPALĂ SAT STĂNEȘTI, COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEȚUL BACĂUBuget localFINALIZAT
17CONSOLIDARE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM SĂTESC ȘI MAL ÎN COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEŢUL BACĂUCOMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIIn execuție
A fost emis Ordinul de începere Proiectare și execuție. Strada și pârâu Dingani
18REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA PĂDURII ȘI STRADA ȘERBA DIN SATUL STĂNEȘTI, COMUNA MĂGIREȘTI, JUDEŢUL BACĂUCOMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚIIIn execuție
19„Achiziție BULDOEXCAVATOR pentru Serviciului Public de Dezvoltare, Tehnic, Administrativ, comuna Măgirești, județul Bacău” Contract finantare semnat
20„Achiziție echipamente pentru dezvoltarea Serviciului Public de Dezvoltare, Tehnic, Administrativ, comuna Măgirești, județul Bacău” PNDRFINALIZAT
-       finanțat prin PNDR, Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2, Măsura M5/6B„Dezvoltarea comunității locale"a SDL Grupul de Acțiune Locală ULMUS MONTANA,
21Creșterea eficientizării energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Măgirești, județul BacăuÎn lucru
22Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Măgirești;În lucru
23Construire parc fotovoltaic în comuna Măgirești, județul BacăuÎn lucru
24MODERNIZARE STRĂZI RURALE ÎN COMUNA MĂGIREȘTI JUDEŢUL BACĂUBuget LocalIn executie
Obiective
1.      Satul Măgirești:
Strada Cojocaru Claudia L=201,00m
Strada Episcop Ioachim Mareș (Ulița Mărgel) L=243,00m
2.      Satul Valea Arinilor:
Strada Nicu Enea (ulița Bârgăoanu Nelu) L=137,00m
Strada Țărnii L=231,00m
Strada Răzeșilor (ulița Preot Mareș) L=51,00m
Strada Bisericii L=177,00m
Strada Nicu Enea (ulița Dumitriu Maria) L=133,00m
3.      Satul Prăjești:
Strada Bradului L=163,00m
4.      Satul Șesuri:
Strada Morilor L=163,00m
Lungime totală străzi = 1500,00m

PROIECTE ÎN DERULARE

Modernizare străzi rurale

Modernizare proiect PNDL 2

Restaurare monument istoric

PROIECTE FINALIZATE

Sala de sport din Șesuri

Achiziții echipamente școlare

Curățăm România