HOTĂRÂRILE ȘEDINȚEI DIN 12.02.2024

HOTĂRÂREA NR. 13 | HOTĂRÂREA NR. 14 | HOTĂRÂREA NR. 15 | HOTĂRÂREA NR. 16 | HOTĂRÂREA NR. 17 | HOTĂRÂREA NR. 18