Comisia I – comisia pentru program de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

Membri:

Munteanu Ionut Catalin

Nigro Nicola

Cernat Faluta

Nistor Vasile

Zota Catalin

 

Comisia II –: comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

Membri:

Popoiu Simona Elena

Timofti Daniela

Craciun Marian

Avramescu George Paul

Mirauta Mihai

 

Comisia III – comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

Membri:

Lefter Gheorghe

Ghinea Nicolae

Iftimie Radu.

 

HOTĂRÂREA nr. 54 din 30.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Magirești, județul Bacău