jud. Bacău

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură și silvicultură, gospodărire comunală, protecția mediului și probleme ecologice, servicii publice și comerț.

Președinte:

MARES  CONSTANTIN

Membri:

BALAU VALENTIN

CIOCARLAN COSTEL

GHINEA NICOLAIE

PRĂJESCU CONSTANTIN

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor.

Președinte:

CIOBANU COSTEL

Membri:

CERNAT FĂLUŢĂ

LEFTER GHEORGHE

Comisia pentru învățământ, cultură, protecție socială și ocrotirea unor categorii de persoane, activități sportive, agrement și turism

Președinte:

TIMOFTE DANIELA

Membri:

AVRĂMESCU GEORGE PAUL

BOSTAN NECULAI

ENEA VIORICA

POPOIU SIMONA