jud. Bacău

admin

INFORMARE

cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

 

Aceasta informare este efectuată de către S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A., cu sediul social în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2, Tel/ fax: 0234 550023, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Siret, avizul de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor ce vor fi implementate în 41 unități adiministrativ teritoriale din județul Bacău, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări sau să obtină informații suplimentare cu privire la solicitarea de aviz de gospodărire a apelor, se pot adresa solicitantului, la adresa str. Henri Coanda, nr. 2, Tel/ fax: 0234 550023 – persoana de contact: Raluca Popa – Director Dezvoltare Programe – tel mobil 0745502443, după data de 15-05-2020.

 

Cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

Aceasta informare este efectuată de către S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A., cu sediul social în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2,Tel/ fax: 0234 550023, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Siret, avizul de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor ce vor fi implementate în 41 unități adiministrativ teritoriale din județul Bacău, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău,în perioada 2014-2020”.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări sau să obtină informații suplimentare cu privire la solicitarea de aviz de gospodărire a apelor, se pot adresa solicitantului, la adresa str. Henri Coanda, nr. 2, Tel/ fax: 0234 550023 -persoana de contact: Raluca Popa – Director Dezvoltare Programe – tel mobil 0745502443,după data de 15-05-2020.

 

Informare Proiect regional apa si apa uzata

SC COMPANIA   REGIONALA DE APA BACAU SA, titular  al proiectului   “Proiectul   Regjonal de Dezvoltare  a Infrastructurii   de  Apa    Apa   Uzata in judetul   Bacau, in perioada  2014-2020 anunta  publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei de incadrare de catre APM Bacau: ca este necesara evaluarea impactului asupra mediului si necesita evaluarea adecvata si nu este necesara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  si  de  evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, din municipiul Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri,  intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de intemet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continututul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacau, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

SKM_224e19082615360

ANUNŢ

 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orelele

08.00 – 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
U.A.T. MAGIRESTI Data publicaţiei 14.04.2016
STARE CIVILA Data căsătoriei 23. 04. 2016
Tel/fax 0234-355.200
Nr. 5096 din 14.04.2016

PUBLICAŢIE
DE CĂSĂTORIE

Astazi 14 aprilie 2016 a fost inregistrata declaratia de căsătorie a domnului MOCONDOI FLORIN –RAZVAN in vârstă de 25 de ani, cu domiciliul în localitate com.MĂGIREŞTI, sat Valea-Arinilor, jud.BACĂU şi a domnişoarei STOIAN FLORINA in vârstă de 32 ani, cu domiciliul in sat Palanca, com Palanca, jud. Bacău.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la căsătorie, dacă are cunoştinţa de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei .

Ofiter de stare civilă
ULEA MIHAELA

Nr. Numele şi prenumele Apartenenţa politică
1 Ciobanu Costel PNL
2 Enea Viorica PNL
3 Timofti Daniela PNL
4 Popoiu Simona-Elena PNL
5 Balău Valentin PNL
6 Cernat Făluţă PNL
7 Mareș Constantin PNL
8 Lefter Ghiorghe PNL
9 Ciocârlan Costel PNL
10 Bostan Neculai PNL
11 Prăjescu Constantin PNL
12 Avrămescu George Paul PSD
13 Ghinea Neculai PSD

In prag de sarbatoare prescolarii si scolarii ,condusi de d-na educatoare Andrei Maria si d-na invatoare Popoiu Simona ,de la Scoala Gimnaziala Magiresti, nu au uitat sa treaca si pe la Caminul de Ingrijire Batrani din comuna .Ei au colindat pe bunicii care le-au deschis nu numai usa ci mai ales sufletul si inima. Programul artistic a fost intregit cu datini si obiceiuri din partea locului si o felicitare oferita de copii batranilor.